La cultura ens dota a tots, sense condicions, de l'oportunitat d'una vida més lliure, conscient i plena. Com més culta és una ciutat més oportunitats genera pel conjunt dels seus ciutadans. Com més culta és una ciutat més avançada pot aspirar a ser. Com més culta és una ciutat més benestar i justícia social s'hi materialitzarà.

Fonamenta tot la resta: l'avidesa expressiva, l'afany creatiu, la consciència de pertinença, l'acceptació de la diversitat, l'estima per la singularitat i l'anhel universalista. També la solidesa dels vincles socials, la participació cívica i la qualitat democràtica. Per això en el terreny dels ideals la idea és ben precisa. Barcelona optarà a esdevenir un referent cultural internacional en els àmbits de la creativitat, la innovació, la recerca i l'emprenedoria.

Barcelona pot ocupar llocs destacats en àmbits molt diversos com el llibre, l'audiovisual, l'arquitectura, l'urbanisme, el disseny, el patrimoni, les arts escèniques, els continguts digitals, la investigació aplicada, la pluralitat lingüística, la gestió cultural pública o l'enginyeria de grans esdeveniments; i no cal dir en àmbits científics com la bio-sostenibilitat, la medicina o l'agroalimentació.

Barcelona pot ocupar destacat com a referent d'universalitat i de compromís amb els reptes i anhels del present i de futur d'Europa i del planeta.

Ens falta una mica més de convicció i inversió. Podem tocar l'excel·lència. Amb polítiques decidides l'àmbit cultural pot multiplicar exponencialment la seva contribució a la ciutat, en termes de benestar, de llocs de treball, d'aportació econòmica i d'exportació.

La cultura de la ciutat són llibres, són pel·lícules, són documentals, son vídeo jocs, són obres d'art, però sobretot són creadors, persones que busquen en la profunditat de la realitat els aspectes essencials de la condició humana.

Però hem d'actuar, ho perdem coses. Poso només un exemple. Tots sabem que avui posseïm un dels clústers internacional de l'edició més importants del món, per nombre d'empreses, de persones ocupades directes, de títols publicats, de milions d'exemplars editats, de facturació del sector. Però tot això es pot perdre si no treballem bé. Mèxic DF vol fer el mateix que ha fet Barcelona durant dècades. Deixarem que passí o seguirem defensant la nostra capitalitat llatinoamericana del llibre.